Ga naar hoofdinhoud

leerwerk- bedrijf startbloq.

In ons leerwerkbedrijf zijn er superveel mogelijkheden. Leer voor zonnepanelenmonteur, voor installateur, monteur sanitair, lasser etc.

zonnepanelen montage

Samenwerking tussen Saman en leerwerkbedrijf Startbloq

Een team van Saman heeft de zonnepanelen gelegd op het oefendak in het leerwerkbedrijf van Startbloq. Voorafgaand aan het leggen van de zonnepanelen kregen de leidinggevenden uitleg over de materialen en gereedschappen die worden gebruikt. Stap voor stap is het werkproces doorgenomen en zijn alle werkzaamheden vastgelegd. De verschillende stappen zijn uitgewerkt in deelopdrachten. Deze opdrachten worden vastgelegd in de arbeidsontwikkelmethodiek Werkstap. Kandidaten die het vak willen leren kunnen in het leerwerkbedrijf zo stapsgewijs leren hoe het leggen van zonnepanelen gedaan moet worden.

Voor dit vak zijn monteurs nodig en zodoende is het een realistische uitstroomrichting.

scalda participatielab

De leerroutes Participatielab in Zeeland (mbo niveau 1) zijn een combinatie van werken en leren. Het doel is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam op te leiden via een leerroute met intensieve begeleiding. Deze route start in het sw-bedrijf. Er wordt gewerkt met een arbeidsontwikkelmethodiek. De praktijkopdrachten die uitgevoerd moeten worden zijn afgestemd op de wensen van het bedrijfsleven. Dankzij extra begeleiding door coaches, docenten en werkbegeleiders op de werkleerlocaties voorziet Participatielab Zeeland in een behoefte die leidt tot deelname op de arbeidsmarkt.

doelgroepen
Het traject is zeer geschikt voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Juist voor een doelgroep die vaak al door negatieve ervaringen niet staat te juichen om weer in de schoolbanken te zitten, is een leerroute op maat met intensieve begeleiding in de veilige leeromgeving van het sw-bedrijf, een aanwinst voor de regio Zeeland.

Je kunt de Participatielab route volgen in de onderstaande routes. Meer informatie en aanmelden via onderstaande links:

samenwerking met hanse staalbouw

In samenwerking met Hanse Staalbouw is een traject ontwikkeld waarin kandidaten een kantoorunit leren samenstellen.

empowerment

project nieuwe zeeuwen: extra trainingen voor statushouders

In 2020 tot eind 2021 zetten alle Zeeuwse gemeenten in op een intensief (arbeids)integratieproject voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders). Voor hen zijn zeven trainingen op het gebied van vaktaal, VCA-certificaat, persoonlijkheidsontwikkeling en budgetbeheer georganiseerd onder de paraplu van de arbeidsmarktregio Zeeland Aan de slag in Zeeland. Het project heet Nieuwe Zeeuwen en het doel ervan is om voor ongeveer zeshonderd statushouders de kansen op de arbeidsmarkt/een opleiding te vergroten.

de zuidhoek werkt

contact

Deltastraat 8,
4301 RC Zierikzee

0111 413257
info@dezuidhoek.nl

Back To Top