Ga naar hoofdinhoud

samen aan de slag

de zuidhoek werkt

De Zuidhoek is een sociaal werkbedrijf dat dynamisch, gedreven en met teamgeest altijd de beste oplossing voor iedere uitdaging vindt. Samen aan de slag, flexibel en vastberaden. Dat maakt het werk van De Zuidhoek bijzonder betrouwbaar.

arbeidskracht!

De Zuidhoek zit vol kracht en weet eenieders kracht goed te ontplooien én in te zetten. Onderstaand etaleren we wat mogelijkheden ter oriëntatie, maar schroom niet contact te zoeken voor maatadvies voor uw situatie of uitdaging.

detachering

Gemotiveerde en betrouwbare werknemers zonder bedrijfsrisico’s. Zonder administratieve rompslomp en met professionele begeleiding. Als werkgever kunt u alleen maar dromen van deze unieke combinatie. Tot nu toe. Want De Zuidhoek biedt u al deze voordelen en meer…

begeleid werken

Wsw’ers werken vaak in of via een sw-bedrijf. Maar zij kunnen ook met begeleiding en (als dat nodig is aanpassingen aan de werkplek) werken buiten De Zuidhoek. Bij een reguliere werkgever.
Met aantrekkelijk financieel voordeel voor de werkgever…

arbeidsontwikkeling

Zuidhoek Reïntegratie b.v. heeft een grote kennis van de Zeeuwse arbeidsmarkt. De infrastructuur van de Zuidhoek wordt volledig benut. Hierdoor is het mogelijk om zowel via de externe contacten als via het interne bedrijf voor maatwerk te zorgen in het zoeken van een baan.

startbloq

startbloq ontwikkelt nieuw talent

Met de juiste begeleiding, coaching en support kunnen veel meer mensen succesvol aan het arbeidsproces deelnemen, zo is onze overtuiging bij StartBloq. Daarvoor ontwikkelde het leerwerkbedrijf StartBloq trajecten om talenten van deelnemers te ontdekken en te ontplooien. Zo verbinden we talent met werk en werk met talent, want uiteindelijk gaan we voor de ultieme match: een baan, naar volle tevredenheid van werknemer en werkgever.

werken bij de zuidhoek

Werken bij De Zuidhoek. Ontdek via onderstaande knoppen je kansen.

sociaal ondernemen en samenwerkingen

ZIERIKZEE – De coöperatie ‘Energie werkt op Schouwen-Duiveland’ is officieel opgericht. De coöperatie is een samenwerking tussen het bedrijfsleven (Ondernemerskring Schouwen-Duiveland), de gemeente Schouwen-Duiveland en De Zuidhoek in Zierikzee. Met de oprichting is het startsein gegeven om tot een energieneutraal Schouwen-Duiveland te komen.

Het doel van de coöperatie is tweeledig. Aan de ene kant is het de bedoeling dat ondernemers besparen op hun energielasten door samen energie in te kopen en zelf energie op te wekken met zonnepanelen.

Werkgelegenheid

Deelnemende ondernemers worden geacht (een deel van) de besparing te investeren in de coöperatie en daarmee wordt het tweede doel gerealiseerd: werkgelegenheid scheppen en sociaal ondernemen. Want alleen al het monteren en onderhouden van de zonnepanelen schept banen die worden ingevuld door mensen met een uitkering.

Door bemiddeling, waarbij de Coöperatie een rol heeft gespeeld, heeft nu ook Koninklijke Zeelandia een grote hoeveelheid zonnepanelen geplaatst. Het betrokken installatiebedrijf Saman heeft hiervoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet. Voor één van de betrokkenen heeft dat geresulteerd in een nieuwe baan!

Op 10 september mochten wij de Zeeuwland als eerste lid van onze nieuwe Coöperatie verwelkomen. Nu de omstandigheden op de energiemarkt gunstig zijn, sluiten wij voor dit lid nieuwe energiecontracten af voor de komende vier jaar. Het besparingsvoordeel wordt ingezet voor onze doelstellingen – het energie-neutraal maken van Schouwen-Duiveland en het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ook de klant heeft netto een kostenvoordeel dankzij de lagere energierekeningen in de toekomst.

Door bemiddeling, waarbij de Coöperatie een rol heeft gespeeld, heeft nu ook Koninklijke Zeelandia een grote hoeveelheid zonnepanelen geplaatst. Het betrokken installatiebedrijf Saman heeft hiervoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet. Voor één van de betrokkenen heeft dat geresulteerd in een nieuwe baan!

Energiebalans* van Schouwen-Duiveland

Op basis van cijfers uit 2008 en 2010 kan een indicatie gegeven worden van het energieverbruik door huishoudens, bedrijven en weggebruikers op Schouwen-Duiveland:

Elektriciteit:                   155 miljoen kWh

Gas:                              600 miljoen kWh

Diesel, benzine en lpg: 300 miljoen kWh

———————-

Totaal:                         1055 miljoen kWh

Zonder extra inspanningen levert Schouwen-Duiveland in 2018 de volgende bijdrage aan de elektriciteitsproductie:

Wind Roggenplaat:            32 miljoen kWh

Wind Zierikzee:                  33 miljoen kWh

Wind Krammer:                150 miljoen kWh

Zonnepanelen:                     1 miljoen kWh

Warmte-/krachtkoppeling** 51 miljoen kWh

———————-

Totaal:                               267 miljoen kWh

Uitgaande van een gelijkblijvend energieverbruik op Schouwen-Duiveland worden zonder extra inspanningen in 2018 per saldo 788 miljoen kWh niet zelf geproduceerd.

De Coöperatie Energie Werkt op Schouwen-Duiveland streeft naar het op den duur neutraliseren van dit negatieve saldo. De Coöperatie beoogt concreet het in gang zetten van:

verduurzaming van de warmte-/krachtkoppeling door inzet van biomassa;

een jaarlijkse toename van elektriciteitsproductie door zonnepanelen*** ter hoogte van 1 miljoen kWh gedurende de komende vijf jaar, 2 miljoen kWh in de volgende vijf jaar, 4 miljoen kWh in de daarop volgende vijf jaar, enzovoort.

Daarmee kan het eiland in minder dan vijftig jaar energieneutraal worden.

Bronnen:

Stichting Sociaal Economisch Advies Platform, 2010. De Kering 2039 – Startnotitie Duurzame Energie Schouwen-Duiveland.

Gegevens verstrekt door de Gemeente Schouwen-Duiveland en betrokken windenergiebedrijven.

Met dank aan Eric Odinot van Stichting Made In Zeeland voor de gegevens omtrent het aantal locaties met zonnepanelen op Schouwen-Duiveland.

* Alle getallen in dit stuk berusten op globale schattingen. Meer onderzoek zal nodig zijn voor nauwkeurige cijfers. Wij zijn dankbaar voor iedere aanvulling op dit gebied.

** Cijfers uit 2010, productie nog niet duurzaam (CO2-neutraal).

*** Eventueel te vervangen door andere alternatieve energiebronnen.

contact

Deltastraat 8,
4301 RC Zierikzee

0111 413257
info@dezuidhoek.nl

Back To Top