Ga naar hoofdinhoud

Team Vroeg eropaf

Vorig jaar is de Gemeente Schouwen-Duiveland gestart met het vroeg signaleren van schulden. In de wet is geregeld dat iedere gemeente aan burgers hulp moet geven wanneer er achterstanden zijn bij het betalen van de huur, de rekening voor energie, water of ziektekosten.

Catoo Viergever is via de Zuidhoek sinds vorig jaar voor de gemeente werkzaam als consulent vroegsignalering. Ze helpt de mensen met financieel advies en schakelt ook andere hulp als dat nodig is. Deze hulp is gratis. Er wordt ook gekeken of andere hulporganisaties nodig zijn. Zoals:

 • Schuldhulpverlening
 • WMO
 • Zeeuwland
 • Huisarts,
 • Emergis
 • GGD
 • Buurtzorg
 • Bewindvoering
 • Gors
 • Leger des Heils
 • Politie
 • Procesregisseurs van de Gemeente SD
 • OGGZ (team van professionals bij elkaar over de Geestelijke Gezondheidszorg op het eiland)
 • SMWO
 • Allevo
 • Herstel Talent
 • Reclassering

Organisaties zoals de woningbouwvereniging, zorgverzekeraar, energiebedrijf en waterbedrijf moeten achterstanden van maximaal 100 dagen melden bij de gemeente. Aan het eind van iedere maand is er een overzicht van de achterstanden. Catoo neemt dan contact op met de personen om wie het gaat en gaat na hoe de betalingsachterstand kan worden opgelost. Er zijn heel veel bewoners op het eiland die kampen met een betalingsachterstand.

De laatste maand waren er 50 gezinnen in nood. In vier weken tijd wordt dan hulp geregeld. Het aantal meldingen neemt gestaag toe. In september waren er 34 meldingen, in oktober 46 en in november al 50. De meeste meldingen zijn nog steeds voor de zorgverzekering, maar de meldingen voor energie nemen toe. Omdat het aantal gezinnen in nood nog elke maand stijgt is het team uitgebreid met Son Le. Sinds 1 november is hij ook werkzaam bij Team Vroeg Eropaf.

Op 3 november 2022 heeft Catoo via teams een voorlichting gegeven voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten aan twintig andere gemeentes. Catoo heeft uitgelegd hoe we vroegsignalering aanpakken op het eiland. En dat hulporganisaties ook snel in actie komen om problemen op te lossen.

Landelijk scoort het team met een bereik van gemiddeld 70% als één van de beste van het land.  Er zijn gemeentes die een score van 2% halen om mensen te helpen. Gemiddeld scoren Gemeentes 25%.

Het succes is te danken aan snel aanpakken van problemen. Het is een eiland en we kennen elkaar. Iedere organisatie is nauw betrokken bij dit proces en onderneemt ook snel actie. We kunnen snel hulp inzetten waar nodig. En we houden contact over het resultaat.

deel dit bericht:

contact

Deltastraat 8,
4301 RC Zierikzee

0111 413257
info@dezuidhoek.nl

Back To Top