Ga naar hoofdinhoud

Schouwen-Duiveland ontvangt ‘wildcard’ in landelijke Werkinnovatie Prijs

Zierikzee – 28 januari 2021

Schouwen-Duiveland heeft € 300.000 gewonnen in de Werkinnovatieprijs van de landelijke Start Foundation! Het ingediende plan voor sociale duurzame mobiliteit op Schouwen-Duiveland werd vandaag uit 10 finalisten beloond met een ‘runner up’ prijs.

De initiatiefnemers (De Zuidhoek, gemeente Schouwen-Duiveland, Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland, Mobiliteitsplatform SD Op Weg en Zeeuwland) zijn ontzettend blij met deze prijs: “het is een landelijke bevestiging van ons idee en biedt het initiatief een prachtige start”, aldus Jos Rijk, directeur van De Zuidhoek en indiener van het plan.

Samen met Cedris (de Nederlandse brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie) lanceerde Start Foundation de Werkinnovatie Prijs. Met deze prijs dagen initiatiefnemers de leden van Cedris uit om op een innovatieve wijze nieuw werk te organiseren dat inspeelt op maatschappelijke problemen. Werk dat nu nog blijft liggen.

Het plan voor Schouwen-Duiveland beschrijft de realisatie van een slim, elektrisch en fijnmazig vervoersnetwerk dat kwetsbare ouderen uit hun isolement verlost. Goed voor het klimaat, de leefbaarheid in de kleine dorpen én de werkgelegenheid op het eiland. Binnen Schouwen-Duiveland zijn immers de thema’s leefbaarheid en mobiliteit al langer een belangrijke uitdaging: het dunbevolkte, uitgestrekte gebied vraagt om impulsen in de leefbaarheid van kleine kernen en mobiliteitsinitiatieven die inwoners van Schouwen-Duiveland mobiel en actief houden. Het plan is aanvullend op de vele mooie (maatschappelijke) initiatieven die er al zijn op het eiland.

Door de link te leggen met De Zuidhoek en daarbij specifiek het ‘creëren van basisbanen’ geeft het de initiatieven de kans om juist net over de eerste lastige drempels heen te komen of om een bepaalde massa te kunnen creëren. Bijvoorbeeld in de ontwikkeling van mobiliteitshubs en het aanbieden van ‘leefbaarheidsdiensten’ in wijken en kernen. Voorzieningen die anders niet gerealiseerd zouden kunnen worden. Zo wordt gezamenlijk gewerkt aan een ‘parallelle arbeidsmarkt’.

De indieners van het plan kregen tijdens het schrijven van het plan al veel enthousiaste reacties en commitment van lokale partners. Dat draagvlak is nu verder beloond met het winnen van de ‘runner up’ prijs. De komende periode werken de initiatiefnemers, samen met de 22 aangesloten partners, verder aan de vervolgstappen.

Voor meer informatie over de Werkinnovatie Prijs Start Foundation: www.werkinnovatieprijs.nl
Voor meer informatie over het plan voor sociale duurzame mobiliteit op Schouwen-Duiveland:
Jos Rijk (directeur De Zuidhoek) – 0111-413257

Back To Top