Ga naar hoofdinhoud

U kunt de procedure beoordeling arbeidsvermogen aanvragen bij het UWV. Als het UWV uw gegevens heeft beoordeeld geeft het UWV een advies aan de gemeente. Op basis van dit advies besluit de gemeente of u bij de doelgroep voor beschut werk hoort. Als dit zo is, dan krijgt u een uitnodiging voor een gesprek bij De Zuidhoek.

Waar gaat het over?

Soms is werken met een gezondheidsbeperking niet mogelijk. Misschien is werken in een beschutte werkomgeving dan iets voor u. U werkt dan onder begeleiding en met aangepaste werkzaamheden.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden zijn onder andere:

U hoort bij de doelgroep voor beschut werk. U heeft een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking en u heeft begeleiding nodig.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen of heeft u vragen over de procedure. Neem contact met ons op. Telefonisch 0111-413257 of via de mail info@dezuidhoek.nl

Back To Top