Ga naar hoofdinhoud

De Zuidhoek gaat het project vroegsignalering financiële problemen uitvoeren

Met ingang van 1 augustus gaat De Zuidhoek werkzaamheden verrichten in het kader van het project vroegsignalering financiële problemen.

Door in te zetten op een brede en integrale aanpak van vroegsignalering zet de gemeente Schouwen-Duiveland in op het zo vroeg mogelijk in beeld krijgen van inwoners die te maken hebben met betaalachterstanden, met als doel problematische schulden zoveel mogelijk te voorkomen. Uit cijfers van het CBS voor de gemeente Schouwen-Duiveland blijkt dat er maandelijks enkelvoudige signalen verwacht kunnen worden van inwoners die een betalingsachterstand hebben. Van deze enkelvoudige signalen is de verwachting dat er een aantal matches per maand gemaakt kunnen worden. We spreken van een match als er 2 of meer signalen per huisadres gemeld zijn. De matches zullen worden opgevolgd door middel van een huisbezoek en de enkelvoudige signalen kunnen worden opgevolgd door middel van een emailbericht, sms-bericht of een brief.

Voor De Zuidhoek een logische uitbreiding van de werkzaamheden omdat wij dit in feite al doen voor de personen die in ons bedrijf werkzaam zijn of een traject hebben. De Zuidhoek heeft ook een uitgebreid netwerk, onder andere met de organisaties die betrokken zijn in dit project.

deel dit bericht:

contact

Deltastraat 8,
4301 RC Zierikzee

0111 413257
info@dezuidhoek.nl

De Zuidhoek gaat het project vroegsignalering financiële problemen uitvoeren

Door in te zetten op een brede en integrale aanpak van vroegsignalering zet de gemeente Schouwen-Duiveland in op het zo vroeg mogelijk in beeld krijgen van inwoners die te maken hebben met betaalachterstanden, met als doel problematische schulden zoveel mogelijk te voorkomen. Uit cijfers van het CBS voor de gemeente Schouwen-Duiveland blijkt dat er maandelijks gemiddeld 186 enkelvoudige signalen verwacht kunnen worden van inwoners die een betalingsachterstand hebben. Van deze enkelvoudige signalen is de verwachting dat er gemiddeld tussen de 7 en 10 matches per maand gemaakt kunnen worden. We spreken van een match als er 2 of meer signalen per huisadres gemeld zijn. De matches zullen worden opgevolgd door middel van een huisbezoek en de enkelvoudige signalen kunnen worden opgevolgd door middel van een emailbericht, sms-bericht of een brief.

Voor De Zuidhoek een logische uitbreiding van de werkzaamheden omdat wij dit in feite al doen voor de personen die in ons bedrijf werkzaam zijn of een traject hebben. De Zuidhoek heeft ook een uitgebreid netwerk, onder andere met de organisaties die betrokken zijn in dit project.

deel dit bericht:

contact

Deltastraat 8,
4301 RC Zierikzee

0111 413257
info@dezuidhoek.nl

Back To Top