Ga naar hoofdinhoud

Bijeenkomst Project in het kader van de Werkinnovatieprijs van Startfoundation

Dinsdag 21 juni is er een bijeenkomst geweest over het project in het kader van de Werkinnovatieprijs.

Het project voorziet in de realisatie van een slim, elektrisch en fijnmazig vervoersnetwerk dat mensen uit hun isolement haalt.

Met de klussendienst, buurtauto’s en activiteiten in de kernen wordt er gewerkt aan een leefbaar Schouwen-Duiveland.

In het project zijn er twee sporen.

  • Leefbaarheid in de wijk: onderhoud van plantsoenen en brandgangen, onderhouden van tuinen en een klusdienst voor de huurders van Zeeuwland
  • Mobiliteit en ontmoetingen in de dorpen. Vervoer en ontmoetingen in de dorpskernen Burgh-Haamstede, Zonnemaire en Bruinisse.

Banen

Met deze initiatieven creëren we zogenaamde banen in de parallelle arbeidsmarkt. Banen voor mensen die geen baan bij reguliere bedrijven kunnen krijgen. Deze mensen hebben vaak een uitkering via de gemeente of het UWV en staan in het doelgroepenregister. Het zijn banen die nog niet bestaan, maar die een grote maatschappelijk behoefte kunnen vervullen.

Maatschappelijk kosten-batenanalyse

Onderzoeksbureau Ecorys gaat in opdracht van Startfoundation een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitvoeren. In een aantal workshops hebben zij informatie opgehaald over de activiteiten die er plaatvinden, welke resultaten er tot nu toe zijn bereikt, welke partners er betrokken zijn en wat de effecten voor Schouwen-Duiveland zijn.

Op korte termijn zullen de resultaten van dit onderzoek worden gedeeld.

Nieuwe klusbus

Tijdens de bijeenkomst is de nieuwe volledig elektrische klusbus gepresenteerd

deel dit bericht:

contact

Deltastraat 8,
4301 RC Zierikzee

0111 413257
info@dezuidhoek.nl

Back To Top