Ga naar hoofdinhoud

De Zuidhoek is met zijn plan voor de Werkinnovatie Prijs (www.werkinnovatieprijs.nl)

“Een duurzame sociale mobiliteits netwerkeconomie op Schouwen-Duiveland” gekozen tot één van de tien finalisten.

De Zuidhoek ontvangt daarmee € 10.000,– om de businesscase verder uit te werken.

Deze prijs is in het leven geroepen door de Start Foundation in samenwerking met Cedris, onze brancheorganisatie.

In totaal zijn er 62 projectideeën ingediend.

De interne jury van Start Foundation heeft in haar afweging de nadruk gelegd op:
• De mate waarin het idee leidt tot duurzame, nieuwe banen, (niet zijnde reguliere banen op de arbeidsmarkt),
• Het maatschappelijke probleem dat wordt geadresseerd, anders dan de activatie van een doelgroep,
• En in hoeverre private partijen betrokken zijn, waardoor een sluitende business case waarschijnlijk wordt geacht.

Een korte samenvatting van ons voorstel:

Verbeteren van de leefbaarheid op Schouwen-Duiveland door het inzetten van basisbanen.

Meer specifiek gaat het om de volgende aspecten:
• Invullen van vraaggerichte mobiliteit waardoor bereikbaarheid van voorzieningen vergroot wordt
• Hiermee bestrijding van eenzaamheid, vroegsignalering bij problemen, toegang tot sport, zorg en sociale ontmoeting
• En een structurele borging hiervan door invulling van de basisbanen op het gebied van mobiliteit en zorg

Deze basisbanen gaan we ontwikkelen vanuit ons leerwerkbedrijf Startbloq.

Nu op naar de echte finale om te komen bij de top 3 waar voor ieder van die 3 maar liefst € 1 miljoen beschikbaar wordt gesteld om het plan in de praktijk te gaan brengen!
In januari 2021 horen we of we dit fantastische bedrag gewonnen hebben.

Back To Top